ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Κυρίες και Κύριοι, Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α – επισυνάπτεται στην παρούσα) με τον οποίο εισάγονται νέες φορολογικές διατάξεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και παράλληλα δίνονται κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων. Πηγή: ΕΣΕΕ