Ακολουθήστε μας:

logo
Menu

Ιστορικό

Η προσπάθεια ίδρυσης του Εμπορικού Συλλόγου Διονύσου ( Ε.Σ.Δ.)  είναι η συνέχεια μιας προγενέστερης προσπάθειας το 2012 που για κάποιους λόγους δεν ολοκληρώθηκε. Έτσι το Φθινόπωρο του 2018 με πρωτοβουλία αρκετών επαγγελματιών του Δήμου Διονύσου μπήκε ξανά η ιδέα της ίδρυσης Εμπορικού – Επαγγελματικού Συλλόγου . 

Η πρωτοβουλία αυτή έγινε προσπάθεια να γνωστοποιηθεί μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης καθώς και από τα social media, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συσταθεί προσωρινή διοικούσα επιτροπή, να ψηφισθεί το καταστατικό και να υπογραφεί η ιδρυτική πράξη από 70 επαγγελματίες.

Αναγκαίος αριθμός για την σύσταση του Εμπορικού Συλλόγου Διονύσου ( Ε.Σ.Δ. ) ήταν μόνο 21 μέλη. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις 18 Φεβρουαρίου η προσωρινή διοικούσα επιτροπή συγκάλεσε την  πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε την 1 Απριλίου, θα πρέπει να σημειωθεί για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις δικαίωμα είχαν να συμμετάσχουν σύμφωνα με το καταστατικό (όπως και σε κάθε νεοϊδρυθέν σωματείο) μόνο τα ιδρυτικά μέλη. 

Στην Γενική Συνέλευση στην οποία πήραν μέρος 45 ιδρυτικά μέλη, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες – επαγγελματίες  καθώς και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει ο νεοσύστατος Εμπορικός Σύλλογος Διονύσου ( Ε.Σ.Δ) και παράλληλα έγιναν εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα και από την ημέρα εκείνη μπορούν να εγγράφονται νέα μέλη. 

Το ΔΣ καλεί όλους τους επαγγελματίες – επιχειρηματίες της περιοχής να εγγραφούν στον  Εμπορικό Σύλλογο Διονύσου ( Ε.Σ.Δ. )